KABUL EDİLEN POSTER LİSTESİ
P.NO İSİM POSTER BAŞLIĞI KURUM
1 PELİN PİŞTAV AKMEŞE SEREBRAL PALSİ’Lİ ÇOCUKLARIN İŞİTSEL ALGI VE İFADE EDİCİ DİL GELİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ Celal Bayar Üniversitesi Salihli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi
2 REZA DOĞAN MİGRENDE İPSİLATERAL DAR BAND GÜRÜLTÜNÜN SAF SES HAVA YOLU EŞİKLERİNE ETKİSİ Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
3 HANDAN TURAN DİZDAR A CASE WİTH PROFOUND HEARİNG LOSS WİTH BİLATERAL NEUROPATHY AND CORPUS CALLOSUM AGENESİS Istanbul Medipol Universite Hastanesi
4 OSMAN GÜNAY TÜRKİYE'DE ODYOLOJİ VE ODYOMETRİ EĞİTİMİ Okan Ünv. Shmyo. Odyometri Prog.
5 SIDIKA CESUR İŞİTSEL NÖROPATİ SPEKTRUM BOZUKLUĞU (ANSD) OLAN HASTALARDA HASTA PROFİLİ,TANI VE TAKİP PROTOKOLÜ MARMARA ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
6 FİGEN GÜNDÜZER KOKLEAR İMPLANT KULLANAN ÇOCUKLARDA ALICI VE İFADE EDİCİ DİL GELİŞİMİNİN İNCELENMESİ Anadolu Üniversitesi - Odyoloji Bölümü
7 ÇAĞIL GÖKDOĞAN VOKAL KORD NODÜLLERİNDE TERAPİ ÖNCESİ VE SONRASI SES HANDİKAP İNDEKSİ SONUÇLARI Gazi Üniversitesi KBB ABD
8 FUNDA GÜMÜŞTAŞ KEKEMELİK TANISI OLAN ÇOCUKLARIN EL TERCİHİ, ÇİFT DİLLİLİK VE EŞLİK EDEN DUYGUSAL VE DAVRANIŞSAL BELİRTİLER AÇISINDAN SAĞLIKLI KONTROLLERLE KARŞILAŞTIRILMASI Trabzon Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi
9 SELHAN GÜRKAN ABR DALGA LATANSI KALİBRASYONU İÇİN YENİ BİR YÖNTEM Dokuz Eylül Üniversitesi KBB AD İşitme Konuşma Denge Ünitesi İZMİR
10 ÇAGIL GÖKDOĞAN VOKAL KORD NODÜLÜ OLAN KİŞİLERDE DUYGU DURUM DEĞİŞİKLİKLERİ İLE SES KALİTESİ İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ Gazi Üniversitesi KBB ABD
11 HANDE EVİN YENİDOĞAN İŞİTME TARAMASI BULGULARIMIZ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ İŞİTME-KONUŞMA-DENGE ÜNİTESİ
12 FULYA KOÇYİĞİT ACYL COENZYME A OXIDASE EKSİKLİĞİNE BAĞLI İŞİTME KAYBI: OLGU SUNUMU DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ İŞİTME-KONUŞMA-DENGE ÜNİTESİ
13 GÜLCE KİRAZLI MUKOPOLİSAKKARİDOZLU İKİ OLGUNUN ODYOLOJİK DEĞERLENDİRMESİ DEÜ Tıp Fakültesi KBB AD İşitme-Konuşma-Denge Ünitesi
14 GÜNAY KIRKIM YENİDOĞANLARDA GENİŞ BANT ABSORBANS BULGULARI Dokuz Eylül Üniversitesi KBB AD.
15 GÖRKEM ERTUĞRUL RİSK FAKTÖRÜ OLAN VE OLMAYAN YENİDOĞANLARDA AKUSTİK STAPEDİAL REFLEKS TESTİ BULGULARI Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü
16 DİLEK DEMİRAL CERRAHİ MENOPOZ VE DOĞAL MENOPOZA GİRMİŞ KADINLARDA ODYOLOJİK BULGULARIN KARŞILAŞTIRILMASI 1S.B. Dışkapı Yıdırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Kliniği, Ankara
17 ALİ ERMAN KENT BAŞ DÖNMESİ OLAN HASTALARDA VESTİBÜLER REHABİLASYONUN ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Havza Meslek Yüksekokulu, Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Fizyoterapi Programı
18 MİNE BAYDAN- AYDEMİR İŞİTME CİHAZI KULLANAN ÇOCUKLARIN KORTİKAL CEVAPLARI İLE DAVRANIŞ EŞİKLERİNİN İLİŞKİSİ Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü Araştırma Görevlisi
19 ARZU KIRBAÇ DİÜRETİK İLAÇ KULLANAN VE KULLANMAYAN HİPERTANSİYON HASTALARINDA ODYOLOJİK BULGULARIN KARŞILAŞTIRILMASI. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü Araştırma Görevlisi
20 EMRE GÜRSES KEMİĞE İMPLANTE İŞİTME CİHAZI KULLANICILARINDA TEMPORAL İŞLEMLEME BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bil. Fakültesi Odyoloji Bölümü

 

Güncel Bilgiler
TEŞEKKÜRLER
Sevgili Meslektaşlar; Kongremiz ilk Dünya Odyologlar Günü ile taçlanarak 350 kat... Devamı için tıklayınız
YABANCI KONUŞMACILAR
Christine Yoshinaga-Itano Boulder, CO - USA Detaylı CV için tıklayınız Glen... Devamı için tıklayınız
DÜZENLEME KURULU
Özlem KONUKSEVEN
Esra ÖZCEBE
Gonca SENNAROĞLU
Esra YÜCEL
... Devamı için tıklayınız
KAYIT KONAKLAMA
Kayıt ücreti dahilinde 3 gün bilimsel programlara katılım öğle yemekleri ,kahve ikramları... Devamı için tıklayınız
Kongreye Davet
Sevgili Meslektaşlar, Sizleri, OKSUD tarafından 9-12 Ekim 2014 tarihleri arasında Anka... Devamı için tıklayınız